ING First Class Obligatie Fonds

data van 31-3-2014

ING First Class Obligatie Fonds

print deze pagina

Actuele koers

Fonds Huidige
koers
per 24-4-2014
(€)
Vorige
koers
per 23-4-2014
(€)
Koers-
mutatie
(€)
Verschil
(%)
ING First Class Obligatie Fonds 25,80 25,87 -0,07 -0,27%

Intrinsieke waarde Datum intrinsieke waarde
25,80 23-4-2014

24-4-2014 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het ING First Class Obligatie Fonds belegt wereldwijd in verschillende soorten obligaties. Dit zijn zowel solide staatsobligaties, hoge kwaliteitsbedrijfsobligaties als een klein deel in hoogrentende en dus risicovollere bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende landen. Door het beleggen in verschillende soorten obligaties biedt dit fonds de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen met een goed gespreid risico. Het fonds streeft naar een dividenduitkering van 1% per kwartaal (4% per jaar). Via het ING First Class Obligatie Fonds beschikt de belegger in een keer over een goed gespreide obligatieportefeuille. Het fonds is daarom geschikt als basis voor een beleggingsportefeuille en voor beleggers die naast koerswinst ook regelmatig inkomen willen ontvangen. Het Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark bestaande uit 5 onderdelen, te weten 84% BarclaysEuro Aggregate Bd Ind, 8% JP Morgan Emerg Local Mkt Ind +, 4% JP Morgan Emerg Mkt Bd Ind Glob Div, 2.8% Barclays US Corp.High Yield Ind, 1.2% BarclaysPan European High Yld Ind.

Fondsprestaties

24-4-2014 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Kies een grafiek
Rendement** in %
1 maand -0,46
3 maanden 1,02
YTD 2,10
1 jaar 1,15
3 jaar* 4,70
5 jaar* 6,40
Risicofactor (31-3-2014)
1 jaar 3,63
3 jaar 4,21
Sharpe-ratio (31-3-2014)
1 jaar 0,47
3 jaar 0,97
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.

31-3-2014 Rendementen ING First Class Obligatie Fonds , Koers € 25,66

1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING First Class Obligatie Fonds -0,70 1,54 1,54 1,97 4,63 6,85

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-12-2013 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Republic of Italy 10,8
Staat der Nederlanden 7,9
Kingdom of spain 7,9
Republic Of France 5,5
kingdom of belgium 3,1
Republica Federativa Do Brasil 2,3
Kfw Bankengruppe 2,0
republic of turkey 1,9
Caisse Damortissement De La D 1,8
Mexico 1,8
Geografische verdeling in %
Nederland 16,3
Frankrijk 13,7
Italië 12,5
Spanje 12,3
Duitsland 5,8
Verenigde Staten 5,2
Verenigd Koninkrijk 5,1
België 3,2
Brazilië 2,4
Oostenrijk 2,0
Verdeling naar soort belegging in %
Staatsobligaties 42,9
Kredietwaardige Bedrijfsobligaties 12,9
Asset Backed Securities 11,8
Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 9,8
leningen met onderpand 9,1
Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 5,7
High Yield 3,9
Overige 3,9
Verdeling naar rating in %
Aaa 23,9
AA 14,8
A 11,6
BBB 29,1
BB 3,3
B 3,1
CCC 0,7
CC 0,0
Geen rating 9,8
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,6
3 tot 5 jaar 21,3
5 tot 7 jaar 13,7
7 tot 10 jaar 24,8
10 tot 15 jaar 12,6
15 tot 20 jaar 2,6
20 tot 30 jaar 7,9
> 30 jaar 4,6
Grootste belangen in %
Republic of Italy 10,8
Staat der Nederlanden 7,9
Kingdom of spain 7,9
Republic Of France 5,5
kingdom of belgium 3,1
Republica Federativa Do Brasil 2,3
Kfw Bankengruppe 2,0
republic of turkey 1,9
Caisse Damortissement De La D 1,8
Mexico 1,8
Geografische verdeling in %
Nederland 16,3
Frankrijk 13,7
Italië 12,5
Spanje 12,3
Duitsland 5,8
Verenigde Staten 5,2
Verenigd Koninkrijk 5,1
België 3,2
Brazilië 2,4
Oostenrijk 2,0
Verdeling naar soort belegging in %
Staatsobligaties 42,9
Kredietwaardige Bedrijfsobligaties 12,9
Asset Backed Securities 11,8
Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 9,8
leningen met onderpand 9,1
Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 5,7
High Yield 3,9
Overige 3,9
Verdeling naar rating in %
Aaa 23,9
AA 14,8
A 11,6
BBB 29,1
BB 3,3
B 3,1
CCC 0,7
CC 0,0
Geen rating 9,8
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,6
3 tot 5 jaar 21,3
5 tot 7 jaar 13,7
7 tot 10 jaar 24,8
10 tot 15 jaar 12,6
15 tot 20 jaar 2,6
20 tot 30 jaar 7,9
> 30 jaar 4,6

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 8-11-2004
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 1,017 Miljard (per 31-3-2014)
Aantal uitstaande aandelen: 39.533.377 (per 31-3-2014)
Valuta: EUR
Dividend: EUR 0,15, ex-dividenddatum: 7-11-2013, betaaldatum: 28-11-2013
Jaarlijkse beheerkosten: 0,40%
Lopende kosten: 0,50% (14-01-2014)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s): Sjoerd Kitzen
Hans van Zwol
Sylvain de Ruijter
Thede Rust
ISIN: NL0000286441
De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.