ING First Class Obligatie Fonds

data van 28-2-2015

ING First Class Obligatie Fonds

print deze pagina

Actuele koers

Fonds Huidige
koers
per 27-3-2015
(€)
Vorige
koers
per 26-3-2015
(€)
Koers-
mutatie
(€)
Verschil
(%)
ING First Class Obligatie Fonds 27,04 26,94 +0,10 +0,37%

Intrinsieke waarde Datum intrinsieke waarde
27,04 26-3-2015

27-3-2015 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het ING First Class Obligatie Fonds belegt wereldwijd in verschillende soorten obligaties. Dit zijn zowel solide staatsobligaties, hoge kwaliteitsbedrijfsobligaties als een klein deel in hoogrentende en dus risicovollere bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende landen. Door het beleggen in verschillende soorten obligaties biedt dit fonds de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen met een goed gespreid risico. Het fonds streeft naar een dividenduitkering van 1% per kwartaal (4% per jaar). Via het ING First Class Obligatie Fonds beschikt de belegger in een keer over een goed gespreide obligatieportefeuille. Het fonds is daarom geschikt als basis voor een beleggingsportefeuille en voor beleggers die naast koerswinst ook regelmatig inkomen willen ontvangen. Het Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark bestaande uit 5 onderdelen, te weten 84% BarclaysEuro Aggregate Bd Ind, 8% JP Morgan Emerg Local Mkt Ind +, 4% JP Morgan Emerg Mkt Bd Ind Glob Div, 2.8% Barclays US Corp.High Yield Ind, 1.2% BarclaysPan European High Yld Ind.

Fondsprestaties

27-3-2015 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Kies een grafiek
Rendement** in %
1 maand 0,30
3 maanden 3,03
YTD 2,76
1 jaar 9,61
3 jaar* 6,61
5 jaar* 6,43
Risicofactor (28-2-2015)
1 jaar 2,31
3 jaar 3,00
Sharpe-ratio (28-2-2015)
1 jaar 4,58
3 jaar 2,09
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.

28-2-2015 Rendementen ING First Class Obligatie Fonds , Koers € 26,96

1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING First Class Obligatie Fonds 0,45 2,45 2,45 10,60 6,57 6,65

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-12-2014 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
0.000 Germany (Federal Republic Of) 12/16/2016 4,1
Deposito's 3,1
4.750 Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 2,1
3.500 France (Govt Of) 04/25/2020 1,7
4.250 Buoni Poliennali Del Tes 03/01/2020 1,7
3.750 Buoni Poliennali Del Tes 04/15/2016 1,7
4.500 Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 1,6
4.500 Buoni Poliennali Del Tes 03/01/2026 1,5
5.400 Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2023 1,5
4.800 Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2024 1,4
Geografische verdeling in %
Italië 16,5
Frankrijk 13,4
Spanje 12,8
Duitsland 8,8
Nederland 7,2
Verenigde Staten 6,7
Verenigd Koninkrijk 5,7
België 4,2
Brazilië 3,1
Oostenrijk 2,7
Valutaverdeling in %
EUR 93,2
NOK 3,5
CAD 1,8
SEK 1,7
GBP 1,5
AUD 1,5
RUB 0,9
MXN 0,9
CNY 0,8
KRW 0,7
Verdeling naar soort belegging in %
Staatsobligaties 42,9
Kredietwaardige Bedrijfsobligaties 12,9
Asset Backed Securities 11,8
Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 9,8
leningen met onderpand 9,1
Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 5,7
High Yield 3,9
Overige 3,9
Verdeling naar rating in %
AAA 19,8
AA 14,1
A 10,3
BBB 36,2
B 2,6
Geen rating 5,5
Duration in %
< 3 maanden 0,6
1 tot 3 jaar 16,7
7 tot 10 jaar 41,4
> 10 jaar 41,3
Grootste belangen in %
0.000 Germany (Federal Republic Of) 12/16/2016 4,1
Deposito's 3,1
4.750 Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 2,1
3.500 France (Govt Of) 04/25/2020 1,7
4.250 Buoni Poliennali Del Tes 03/01/2020 1,7
3.750 Buoni Poliennali Del Tes 04/15/2016 1,7
4.500 Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 1,6
4.500 Buoni Poliennali Del Tes 03/01/2026 1,5
5.400 Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2023 1,5
4.800 Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2024 1,4
Geografische verdeling in %
Italië 16,5
Frankrijk 13,4
Spanje 12,8
Duitsland 8,8
Nederland 7,2
Verenigde Staten 6,7
Verenigd Koninkrijk 5,7
België 4,2
Brazilië 3,1
Oostenrijk 2,7
Valutaverdeling in %
EUR 93,2
NOK 3,5
CAD 1,8
SEK 1,7
GBP 1,5
AUD 1,5
RUB 0,9
MXN 0,9
CNY 0,8
KRW 0,7
Verdeling naar soort belegging in %
Staatsobligaties 42,9
Kredietwaardige Bedrijfsobligaties 12,9
Asset Backed Securities 11,8
Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 9,8
leningen met onderpand 9,1
Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 5,7
High Yield 3,9
Overige 3,9
Verdeling naar rating in %
AAA 19,8
AA 14,1
A 10,3
BBB 36,2
B 2,6
Geen rating 5,5
Duration in %
< 3 maanden 0,6
1 tot 3 jaar 16,7
7 tot 10 jaar 41,4
> 10 jaar 41,3

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 8-11-2004
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 1,186 Miljard (per 28-2-2015)
Aantal uitstaande aandelen: 44.054.737 (per 28-2-2015)
Valuta: EUR
Dividend: EUR 0,27, ex-dividenddatum: 19-2-2015, betaaldatum: 10-3-2015
Jaarlijkse beheerkosten: 0,40%
Lopende kosten: 0,51% (31-12-2014)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s): Sjoerd Kitzen
Hans van Zwol
Sylvain de Ruijter
Thede Rust
Morningstar rating: ****
ISIN: NL0000286441
De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.