Delta Lloyd Mix

data van 30-11-2014

Delta Lloyd Mix

print deze pagina

Actuele koers

Fonds Huidige
koers
per 22-12-2014
(€)
Vorige
koers
per 19-12-2014
(€)
Koers-
mutatie
(€)
Verschil
(%)
Delta Lloyd Mix 11,87 11,85 +0,02 +0,17%

Intrinsieke waarde Datum intrinsieke waarde
11,85 19-12-2014

22-12-2014 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het fonds heeft als doel een optimaal rendement te behalen door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen en obligaties. De samenstelling van de portefeuille komt voort uit een afweging tussen rendement en risico’s van beide categorieën. Het fonds heeft een customized benchmark, bestaande voor 40% uit de MSCI World index en voor 60% uit de iBoxx Euro overall index. Het fonds kan voor minimaal 20% en maximaal 60% beleggen in aandelenfondsen die door de beheerder worden beheerd en voor minimaal 40% en maximaal 80% in obligatiefondsen die door de beheerder worden beheerd. Ook mag het fonds maximaal 20% liquiditeiten aanhouden. Voor aandelenfondsen wordt grotendeels belegd in Delta Lloyd Investment Fund N.V., welk fonds wereldwijd belegt in aandelen. Voor obligatiefondsen wordt grotendeels belegd in Delta Lloyd Rente Fonds N.V., welke minimaal 50% belegt in staatsen staatsgerelateerde obligaties. Naast deze twee beleggingsfondsen heeft de beheerder de vrijheid te kiezen uit aanvullende Delta
Lloyd beleggingsfondsen in een bepaalde sector, stijl of regio. De samenstelling van de portefeuille van het fonds wordt aangepast aan de marktomstandigheden. Hierdoor volgt het fonds niet per definitie de benchmark. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten
beleggen, bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de uitsluitingscriteria van Delta Lloyd Asset Management, gebaseerd op de United Nations Principles for Responsible Investments, Global Compact Principles en Controversial Weapons Radar.

Benchmark

Customized: 40% index van het DL Investment Fund, 60% index van het DL Rente Fonds

Fondsprestaties

22-12-2014 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Kies een grafiek
Rendement** in %
1 maand 0,94
3 maanden 2,15
YTD 9,56
1 jaar 10,06
3 jaar* 8,85
5 jaar* 6,36
Risicofactor (30-11-2014)
1 jaar 2,66
3 jaar 4,02
Sharpe-ratio (30-11-2014)
1 jaar 1,63
3 jaar 2,43
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.

30-11-2014 Rendementen Delta Lloyd Mix, Koers € 11,82

1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Benchmark: 40% index van het DL Investment Fund, index van het 60% DL Rente Fonds   1,62 3,10 13,22 13,24 12,92 9,44
Delta Lloyd Mix 1,81 2,25 9,10 9,10 9,53 6,76

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-11-2014 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 56,1
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 30,1
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 3,5
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,3
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 2,9
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 2,8
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,3
Aandelen 42,7
Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 56,1
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 30,1
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 3,5
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,3
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 2,9
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 2,8
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,3
Aandelen 42,7

Beleid & Vooruitzichten

De verslagperiode is van 1 juli 2014 t/m 30 september 2014

De belangrijkste beleggingscategorieën rendeerden licht positief in het derde kwartaal van 2014 indien gemeten in lokale valuta. Voor de eurobelegger, dus na omrekening in een sterk verzwakte euro, resteerden juist relatief goede rendementen. Eurozone obligaties schaarden zich onder de beste beleggingsmogelijkheden in het verslagkwartaal.

De euro obligatiemarkt profiteerde van lagere inflatie en inflatieverwachtingen, verlaging van de rentetarieven door de ECB en toenemende belangstelling voor Italiaanse en Spaanse staatsleningen. De iBoxx euro Overall index steeg met 2,5% waardoor het negen-maandsrendement op 8,7% uitkwam. De MSCI wereld rendementsindex voor aandelen steeg met 6,0% in euro (13,3% voor de eerste driekwart jaar). In lokale valuta beperkte de stijging van de wereld aandelenindex zich in het kwartaal tot 0,8%. De beleggingscategorie aandelen had hinder van wereldwijd licht teleurstellende economische activiteitscijfers. Het rendement van het Delta Lloyd Mix Fonds bedroeg 2,4% in het derde kwartaal tegen een stijging van de benchmark van het Mix Fonds met 3,9%.

Aan het begin van het kwartaal had het Delta Lloyd Mix Fonds een onderwogen positie in obligaties, die al in januari was ingezet. In juni had het Delta Lloyd Mix Fonds aandelen tijdelijk verlaagd naar neutraal, tegelijkertijd was een overweging in liquiditeiten aangehouden. Deze positie was opgezet vanuit onze inschatting dat de markt te hoog gespannen verwachtingen had over de stimulerende acties van de ECB. Toen de ECB zich juist actiever bleek op te stellen hebben wij medio juli de allocatie teruggedraaid naar de verdeling zoals die het grootste deel van het jaar is gehanteerd, te weten een overweging in aandelen en neutrale positionering in liquiditeiten (bij onderweging in obligaties). Het tijdelijk verlagen van de aandelenweging tot neutraal heeft rendement gekost, maar dit werd meer dan goedgemaakt met het extra rendement uit de overweging van aandelen tegenover obligaties sinds medio juli zodat per saldo de allocatiebeslissing licht heeft bijgedragen aan het rendement.

De keuze van aandelenbeleggingsfondsen -stijlen en -regio’s drukte het rendement met meer dan 1,5%. De deelnemingenstijl en Europese aandelen waren overwogen terwijl beide achterbleven bij de wereld aandelenindex. Bovendien konden het Delta Lloyd Investment Fund en het Delta Lloyd Select Dividend Fonds hun eigen referentie indices niet bijhouden.

Vooruitzichten

Wij zijn positief over de ontwikkeling van de wereldwijde “business cycle”. De economie in de VS wordt geholpen door een positieve, zichzelf versterkende dynamiek met een aantrekkende arbeidsmarkt en oplopende investeringen. De eurozone is nog niet zover, maar ook in de muntunie daalt de werkloosheid, stijgen de vermogensprijzen en komt bestedingsruimte vrij door dalende kosten voor energie en voeding. De landen die als eerste hebben hervormd plukken daar nu de vruchten van. Geopolitieke spanningen en nog hoge schuldniveaus maken het herstel kwetsbaar. De inflatie blijft laag zodat de monetaire politici hun verruimingsbeleid kunnen voortzetten. Volgens onze waarderingsmodellen zijn aandelen relatief aantrekkelijk geprijsd in vergelijking tot obligaties.

In het geschetste scenario wordt het aanhouden van liquiditeiten tot een minimum beperkt en start het fonds het vierde kwartaal met een overwogen positie in aandelen tegenover een onderweging in vastrentende waarden.

Voor wie interessant?

Het Delta Lloyd Mix Fonds is bedoeld voor beleggers die hun beleggingen verantwoord willen spreiden over de verschillende beleggingscategorieën. Het rendement is een combinatie van dividend en koersresultaat.

Fondskarakteristieken

Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 2,320 Miljard (per 30-11-2014)
Aantal uitstaande aandelen: 195.975.362 (per 30-11-2014)
Valuta: EUR
Dividend: EUR 0,30, ex-dividenddatum: 10-3-2014, betaaldatum: 17-3-2014
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50% (all-in fee)
Lopende kosten: 1,50% (22-07-2014)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Instap-, uitstap- en switchkosten: Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s): Aart Vollmuller
Dinant Wansink
Ko van Nieuwenhuijzen
Wijgert Verstoep
Morningstar rating: ****
ISIN: NL0000442077
De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.