Delta Lloyd Mix

data van 31-8-2014

Delta Lloyd Mix

print deze pagina

Actuele koers

Fonds Huidige
koers
per 2-10-2014
(€)
Vorige
koers
per 1-10-2014
(€)
Koers-
mutatie
(€)
Verschil
(%)
Delta Lloyd Mix 11,58 11,61 -0,03 -0,26%

Intrinsieke waarde Datum intrinsieke waarde
11,61 1-10-2014

2-10-2014 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het fonds heeft als doel een optimaal rendement te behalen door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen en obligaties. De samenstelling van de portefeuille komt voort uit een afweging tussen rendement en risico’s van beide categorieën. Het fonds heeft een customized benchmark, bestaande voor 40% uit de MSCI World index en voor 60% uit de iBoxx Euro overall index. Het fonds kan voor minimaal 20% en maximaal 60% beleggen in aandelenfondsen die door de beheerder worden beheerd en voor minimaal 40% en maximaal 80% in obligatiefondsen die door de beheerder worden beheerd. Ook mag het fonds maximaal 20% liquiditeiten aanhouden. Voor aandelenfondsen wordt grotendeels belegd in Delta Lloyd Investment Fund N.V., welk fonds wereldwijd belegt in aandelen. Voor obligatiefondsen wordt grotendeels belegd in Delta Lloyd Rente Fonds N.V., welke minimaal 50% belegt in staatsen staatsgerelateerde obligaties. Naast deze twee beleggingsfondsen heeft de beheerder de vrijheid te kiezen uit aanvullende Delta
Lloyd beleggingsfondsen in een bepaalde sector, stijl of regio. De samenstelling van de portefeuille van het fonds wordt aangepast aan de marktomstandigheden. Hierdoor volgt het fonds niet per definitie de benchmark. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten
beleggen, bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de uitsluitingscriteria van Delta Lloyd Asset Management, gebaseerd op de United Nations Principles for Responsible Investments, Global Compact Principles en Controversial Weapons Radar.

Benchmark

Customized: 40% index van het DL Investment Fund, 60% index van het DL Rente Fonds

Fondsprestaties

2-10-2014 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Kies een grafiek
Rendement** in %
1 maand 0,17
3 maanden 2,12
YTD 6,89
1 jaar 9,04
3 jaar* 8,53
5 jaar* 6,43
Risicofactor (31-8-2014)
1 jaar 2,44
3 jaar 4,72
Sharpe-ratio (31-8-2014)
1 jaar 4,33
3 jaar 1,65
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.

31-8-2014 Rendementen Delta Lloyd Mix, Koers € 11,56

1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Benchmark: 40% index van het DL Investment Fund, index van het 60% DL Rente Fonds   2,48 4,39 9,82 14,65 11,95 9,15
Delta Lloyd Mix 0,96 2,12 6,70 10,68 8,25 6,57

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-8-2014 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 55,9
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 29,5
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 3,6
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,5
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 3,2
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 3,1
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,1
Aandelen 42,9
Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 55,9
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 29,5
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 3,6
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,5
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 3,2
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 3,1
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,1
Aandelen 42,9

Voor wie interessant?

Het Delta Lloyd Mix Fonds is bedoeld voor beleggers die hun beleggingen verantwoord willen spreiden over de verschillende beleggingscategorieën. Het rendement is een combinatie van dividend en koersresultaat.

Fondskarakteristieken

Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 2,301 Miljard (per 31-8-2014)
Aantal uitstaande aandelen: 198.660.340 (per 31-8-2014)
Valuta: EUR
Dividend: EUR 0,30, ex-dividenddatum: 10-3-2014, betaaldatum: 17-3-2014
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50% (all-in fee)
Lopende kosten: 1,50% (22-07-2014)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Instap-, uitstap- en switchkosten: Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s): Aart Vollmuller
Dinant Wansink
Ko van Nieuwenhuijzen
Wijgert Verstoep
Morningstar rating: ****
ISIN: NL0000442077
De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.