Delta Lloyd Mix

data van 28-2-2015

Delta Lloyd Mix

print deze pagina

Actuele koers

Fonds Huidige
koers
per 31-3-2015
(€)
Vorige
koers
per 30-3-2015
(€)
Koers-
mutatie
(€)
Verschil
(%)
Delta Lloyd Mix 12,64 12,50 +0,14 +1,12%

Intrinsieke waarde Datum intrinsieke waarde
12,61 30-3-2015

31-3-2015 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het fonds heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen en obligaties. De samenstelling van de portefeuille komt voort uit een afweging tussen rendement en risico’s van beide categorieën. Het fonds heeft een customized benchmark, bestaande voor 40% uit de MSCI World index en voor 60% uit de iBoxx Euro overall index.

Het fonds kan voor minimaal 20% en maximaal 60% beleggen in aandelenfondsen die door de beheerder worden beheerd en voor minimaal 40% en maximaal 80% in obligatiefondsen die door de beheerder worden beheerd. Ook mag het fonds maximaal 20% liquiditeiten aanhouden. Er wordt voornamelijk belegd in door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen. Het merendeel van de onderliggende fondsen heeft een actief beleggingsbeleid en belegt enkel in beursgenoteerde titels. De samenstelling van de portefeuille van het fonds wordt aangepast aan de actuele marktomstandigheden. Hierdoor volgt het fonds niet per definitie de benchmark.

Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten beleggen, bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen.

Benchmark

Customized: 40% index van het DL Investment Fund, 60% index van het DL Rente Fonds

Fondsprestaties

31-3-2015 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Kies een grafiek
Rendement** in %
1 maand 1,44
3 maanden 7,91
YTD 7,91
1 jaar 16,73
3 jaar* 9,64
5 jaar* 7,00
Risicofactor (28-2-2015)
1 jaar 3,91
3 jaar 4,03
Sharpe-ratio (28-2-2015)
1 jaar 3,91
3 jaar 2,24
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.

28-2-2015 Rendementen Delta Lloyd Mix, Koers € 12,68

1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Benchmark: 40% index van het DL Investment Fund, index van het 60% DL Rente Fonds   3,02 7,35 6,25 19,37 12,54 10,08
Delta Lloyd Mix 2,84 7,28 6,38 15,28 9,35 7,52

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2015 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 56,1
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 31,7
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,6
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 3,2
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 3,1
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 1,1
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,3
Aandelen 42,7
Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 56,1
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 31,7
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,6
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 3,2
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 3,1
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 1,1
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,3
Aandelen 42,7

Beleid & Vooruitzichten

De verslagperiode is van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Het fonds begon het kwartaal met een licht overwogen positie in aandelen en een lichte onderweging in obligaties. Half oktober werd de overweging in de meer risicovolle beleggingscategorie aandelen tegenover obligaties verder vergroot. De neerwaartse correctie op de aandelenbeurzen was naar onze mening een overreactie; het fonds had - en heeft - een aanhoudend positievere visie op de economische groei. Deze tactische positie hebben we begin november met een goed rendement gesloten na het forse herstel van de aandelenmarkten. Het fonds heeft het jaar beëindigd met een lichte overweging in aandelen versus een lichte onderweging in obligaties.

Rendement over het kwartaal
Het fonds behaalde in het vierde kwartaal een rendement na kosten van 2,8%. Het fonds bleef hiermee 0,7% achter op de benchmark (60% iBoxx Overall Index/40% MSCI World Net TR Index) die met 3,5% steeg. De fondsenselectie in het aandelengedeelte leverde een negatieve bijdrage aan het relatieve resultaat. De drie deelnemingen fondsen en het Delta Lloyd Investment Fund bleken niet in staat de door hun gevolgde benchmark bij te houden. Het Delta Lloyd Select Dividend Fund presteerde sterk en wist haar eigen benchmark fors te verslaan. De nadruk in het aandelengedeelte op de in rendement achterblijvende eurozone leverde nadeel op. Per saldo droeg de tactische allocatie ten opzichte van de benchmark rond de 30 basispunten positief bij aan de performance van het fonds.

Achtergrond/terugblik
De financiële markten kenden een beweeglijk vierde kwartaal van 2014. Aanvankelijk stond het kwartaal in het teken van angst voor een hernieuwde recessie in de eurozone, aangewakkerd door tegenvallende cijfers voor industriële productie en orders in Duitsland. Dit uitte zich onder beleggers in de verkoop van ‘risky assets’ in ruil voor ‘safe assets’. Aandelen en de meer risicovolle obligatiecategorieën bleven achter bij de veilige Duitse staatsobligaties. In de tweede helft van oktober vond echter een ongekend fors herstel van de aandelenkoersen plaats. Over het gehele kwartaal steeg de MSCI World Index, mede door de opgelopen Amerikaanse dollar, in euro met 5,5%. De VS was de sterkste regio (+9,2%), terwijl Europa (-0,2%) en Japan (+1,9%) achter bleven. De iBoxx Overall Index voor obligaties steeg met 2,2%.

Vooruitzichten

Wij zijn positief over de ontwikkeling van de wereldwijde economische cyclus, die gepaard gaat met een aantrekkende arbeidsmarkt en betere kredietverlening. De lage inflatie, de zwakke euro en de lage grondstofprijzen zullen de groei in Europa een steuntje in de rug geven. Tegelijkertijd wordt 2015 waarschijnlijk het jaar waarin de eerste renteverhoging in de VS gaat plaatsvinden. Gecombineerd met politieke risico’s in de eurozone, spanningen in Oekraïne en de onzekere economische vooruitzichten voor Japan en China kan dit de beweeglijkheid in de financiële markten doen toenemen. Hierop zullen we proberen in te spelen met ons tactisch beleid. In een scenario van groei hebben we een voorkeur voor de meer risicovolle beleggingscategorie van aandelen ten opzichte van obligaties. Op basis van onze gegevens zijn aandelen in historisch perspectief neutraal gewaardeerd, en relatief aantrekkelijk in vergelijking met de meeste andere beleggingscategorieën.

Voor wie interessant?

Het Delta Lloyd Mix Fonds is bedoeld voor beleggers die hun beleggingen verantwoord willen spreiden over de verschillende beleggingscategorieën. Het rendement is een combinatie van dividend en koersresultaat.

Fondskarakteristieken

Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 2,409 Miljard (per 28-2-2015)
Aantal uitstaande aandelen: 190.324.812 (per 28-2-2015)
Valuta: EUR
Dividend: EUR 0,22, ex-dividenddatum: 9-3-2015, betaaldatum: 16-3-2015
Jaarlijkse beheerkosten: 1,25% (all-in fee)
Lopende kosten: 1,50% (22-07-2014)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,20%
Instap-, uitstap- en switchkosten: Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s): Aart Vollmuller
Dinant Wansink
Ko van Nieuwenhuijzen
Wijgert Verstoep
Morningstar rating: ****
ISIN: NL0000442077
De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.